Archive for the ‘Keramiek’ Tag

In het Groninger museum   8 comments

 

In het Groninger museum

.

P

.

staat een grote wereldbol met daarop

uitgetekend de  handelsroutes van  de verenigde

Oost-Indische Compagnie,  vanuit Nederland naar

Batavia en het Verre Oosten en verwijst

naar de kostbare  collectie porselein en

keramiek die zich tussen de

vitrages bevindt

 

 

Groninger Museum Foto Museum Groningen Foto Museum Groningen Paviljoen Foto Philippe Starck Foto Wereldbol Foto Verenigde Oost-Indische Compagnie Foto Expositie Breekbaar Goed Foto Tentoonstelling Breekbaar Goed

.

.

P

.

.