Archive for the ‘Kunstwerk’ Tag

Ode aan het varken   1 comment

Ode aan het varken

.

Het grootste varken ter wereld is  7 meter lang en 4 meter hoog

en heeft meer van de wereld  gezien dan welke speklap dan ook.

Tot ongeveer  april is dit werk van  Jantien Rook te  bewonderen

op het Rodetorenplein te Zwolle.  Met dit werk wil de kunstenaar

de schoonheid en de kracht van het dier tonen in de hoop dat de

toeschouwer zich vereenzelvigd met het dier en niet wegkijkt

in een tijd van de bio-industrie

.

De bedoeling van deze foto in dit perspectief is niet

om een plaatje te schieten van een kunstwerk maar

om mijn eigen draai te geven aan het gevoel van

vrijheid waar tenslotte ieder dier

recht op heeft

.

^

.

…  one day I’ll fly away  …

.

2021-02-20 Ode Aan Het Varken Rodetorenplein Kader 01 (Kopie)

.

KLIK

.

Kunst van Rendo   12 comments

Kunst van Rendo

.

Onlangs maakt ik een foto van de windmolenboom.

Een kunstwerk van  netwerkbeheerder Rendo dat aan

de Setheweg in Meppel staat. Omgezet naar zwart en

wit komen de details goed uit de verf. De ‘’molentjes’’

draaien in de wind en wekken daarmee energie op.

.

~

.

Wat mij nou verbaasd is dat ik op mijn zoektocht

naar gelijkwaardige afbeeldingen van het

kunstwerk iets heel anders te

zien kreeg

.

…..  KLIK  …..

.

Rendo, Rendo netbeheerder, Rendo Meppel, Meppel Setheweg, Rendo nutsbedrijf, Rendo beheer, Windmolenboom, Kunst van Rendo, Kunst, Kunstwerk, Kunstwerk wekt energie op, Fotografie, Foto

.

.

~

.

.