Archive for the ‘Witte Nandoe’ Tag

Witte Nandoe   22 comments

 

Witte Nandoe

.

x

.

Dit mini-struisvogeltje

staan meestal wel garant voor

een potsierlijk portretje

.

Mijn ervaring met deze beestjes

is dat je maar enkele kansen krijgt

voor een portret. Meestal hebben ze maar

even belangstelling voor de bezoeker en

staan ze je dom aan te gapen. Dan

moet je er wel bij zijn met je

camera voordat ze weer verder

gaan met hun favoriete

bezigheid

.

Je kan tegen ze schreeuwen,

fluiten of je kan op je kop gaan

staan maar ze blijven

onafgebroken

doorgrazen 

.

Witte Nandoe

.

x

.